Contact Me

Contact Me
Contact Me

Working Mom Blogger

Working Mom Blogger
Working Mom Blogger

Health & Wellness

Health & Wellness
Health & Wellness

 

 

Songs about moon...

One of the late Teresa Teng's evergreen melodies...

《月亮代表我的心》

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情也真
我的爱也真
月亮代表我的心

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情不移
我的爱不变
月亮代表我的心

轻轻的一个吻
已经打动我的心
深深的一段情
教我思念到如今

你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心Another one, but I like Faye Wong's rendition.

《但愿人长久》

明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年。
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
起舞弄清影,何以在人间!
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

No comments